เชฟโรเลต แข่งขันวัดทักษะพัฒนาบุคลากร

นายเอียน นิโคลส์ ประธานกรรมการ จีเอ็ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวในงานแข่งขันรอบชิงชนะเลิศว่า “การแข่งขันวัดทักษะฝีมือช่างเทคนิคและพนักงานของผู้จัดจำหน่ายทั่วประเทศแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเชฟโรเลตที่จะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในการดูแลลูกค้าของ ‘เชฟโรเลต คอมพลีต แคร์’ และยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นเลิศด้านการบริการลูกค้าให้แก่ผู้จัดจำหน่ายของเรา การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะและศักยภาพให้กับพนักงานขายและบริการหลังการขายของกลุ่มผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องคือ หัวใจสำคัญในการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าของเรา”

การแข่งขันวัดทักษะฝีมือช่างเทคนิคและพนักงานของผู้จัดจำหน่ายทั่วประเทศเป็นโครงการที่เชฟโรเลตจัดขึ้นสำหรับผู้จัดจำหน่ายรถยนต์เชฟโรเลต เพื่อประเมิน ยกย่อง และมอบรางวัลให้แก่พนักงานที่มีความเป็นเลิศในสายงานช่างเทคนิค ที่ปรึกษาการขาย ที่ปรึกษาด้านบริการ และลูกค้าสัมพันธ์ในประเทศไทย

สำหรับปีนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 48 คน ซึ่งเป็นพนักงานที่มีผลงานยอดเยี่ยมทั่วประเทศจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ที่ท้าทายในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ การขายและการบริการหลังการขาย ทักษะด้านเทคนิค และความสามารถในการแก้ปัญหา

การทดสอบความสามารถในด้านการขายและการบริการ ประกอบด้วยหลายสถานีทดสอบ ซึ่งครอบคลุมทั้งการทดสอบการสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ และการทดสอบในสถานการณ์จำลอง อย่างเช่นการส่งมอบรถยนต์ให้แก่ลูกค้า

การประเมินของช่างเทคนิคยังประกอบด้วยการทดสอบ การตรวจวินิจฉัยอาการของรถยนต์ รวมถึงสถานีทดสอบและประเมินผลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและกลไกต่างๆ ของรถยนต์ สำหรับการตรวจสอบวินิจฉัยรถ ช่างเทคนิคได้ทำการทดสอบกับรถกระบะโคโลราโด และรถอเนกประสงค์ เทรลเบลเซอร์ ซึ่งทั้งสองรุ่นผลิตที่ศูนย์การผลิตจีเอ็ม จังหวัดระยอง

ผู้ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละประเภท 14 คน จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมกับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล โดยผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ได้แก่

ประเภทลูกค้าสัมพันธ์

 1. บริษัท รัตนหิรัญ ออโต้เซลส์ จำกัด (โชคชัย)
 2. บริษัท เอ็น เอส คาร์ส จำกัด (กาญจนบุรี)

ประเภทที่ปรึกษาด้านการบริการ

 1. บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด (ศรีราชา)
 2. บริษัท รุ่งเจริญออโต้ จำกัด (เทพารักษ์)
 3. บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด(ปิ่นเกล้า)
 4. บริษัท เอช ดี เจ ออโต้ จำกัด (พิษณุโลก)

ประเภทที่ปรึกษาการขาย                  

 1. บริษัท พระนคร ยนตรการ จำกัด (รังสิต)
 2. บริษัท วี.เอส.ที. ออโต้เซลส์ (2002) จำกัด(กระบี่)
 3. บริษัท หาดใหญ่ อินเตอร์คาร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด(ถนนลพบุรีราเมศวร์)
 4. บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด (ศรีราชา)

ประเภทช่างเทคนิค

 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ชัยกลการ(จันทบุรี)
 2. บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด(เพชรบุรีตัดใหม่)
 3. บริษัท ชาญศิริ ออโต้เซลส์ จำกัด (ตรัง)
 4. บริษัท รุ่งเจริญออโต้ จำกัด (เทพารักษ์)

พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์จากบริษัท รัตนหิรัญ ออโต้เซลส์ จำกัด (โชคชัย) ผู้ชนะเลิศในประเภทการบริการลูกค้า กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ การแข่งขันวัดทักษะฝีมือช่างเทคนิคและพนักงานของผู้จัดจำหน่ายทั่วประเทศนับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งในทักษะการบริการลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น”

ผู้ชนะเลิศในประเภทช่างเทคนิคจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ชัยกลการ (จันทบุรี) กล่าวว่า “ผมดีใจมากที่ได้รับรางวัลนี้ เนื่องจากผมได้ฝึกซ้อมทักษะด้านเทคนิคมาอย่างหนัก โดยเฉพาะการตรวจเช็ครถยนต์”

ผู้ชนะเลิศในประเภทที่ปรึกษาการขายจากบริษัท พระนคร ยนตรการ จำกัด (รังสิต) กล่าวว่า “ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ดี และการมุ่งเน้นให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางทุกสิ่งที่เราทำถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับพนักงานที่ปรึกษาการขาย ดังนั้น การแข่งขันในวันนี้จึงมีความสำคัญต่อผมเป็นอย่างมาก”

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ปรึกษาด้านการบริการจากบริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด (ศรีราชา) กล่าวว่า “สำหรับดิฉัน การบริการลูกค้ามีความสำคัญเทียบเท่ากับคุณภาพรถยนต์ของเรา สิ่งนี้จึงเป็นเหตุผลที่ดิฉันต้องการมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าค่ะ”