เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ บริจาคข้าวสารสู้ภัยโควิด-19

พัชรา วีรบวรพงศ์  รองประธานกรรมการบริหาร โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ในเครือกลุ่มบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) จัดบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือประสบความผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ณ สวนสาธารณะสันติภาพ เขตราชเทวี โดยมี ศุภชัย วีรบวรพงศ์  พัชราวดี วีรบวรพงศ์  วัลลภ กมลวิศิษฎ์ และ รุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มาร่วมงาน