เทศกาลนวราตรี-บูชาพระแม่ศรีอุมาเทวี ประจำปี 2561

สุมนา อภินรเศรษฐ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตาพระแม่ศรีอุมาเทวี” (ปางทุรคา) เทศกาลนวราตรี-บูชาพระแม่ศรีอุมาเทวี ประจำปี 2561 วัดคีตาอาศรม ตั้งแต่วันที่ 10-19 ตุลาคมนี้ เพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะที่พระแม่ศรีอุมาเทวี สามารถปราบอสูรร้ายให้หมดไปจากสามโลก ถือว่าเป็นพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่ และศักดิ์สิทธิ์ของศาสนิกชนชาวฮินดู โดยมี ภาณุมาตีฐต์ สมุทรคีรีจ์, ปัทมาวดี สิงหศิวานนท์, กุลจิรา ชำนิบรรณาการ, พัชรา มาดล ร่วมพิธีสวดบูชาสรรเสริญพระแม่ศรีอุมาเทวี องค์ประธาน พระพิฆเนศ, พระแม่ลักษมี, พระสุรัสวดี และพระขันธกุมาร ที่วัดคีตาอาศรม สุขุมวิท 50

ขณะเดียวกันในช่วงค่ำ สุมนา อภินรเศรษฐ์, ปัทมาวดี สิงหศิวานนท์, ปราการ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, กุลจิรา ชำนิบรรณาการ, พัชรา มาดล, พ.ต.ท.ธงไชย วัฒนะกีวงศ์ ร่วมงาน เทศกาลนวราตรี-บูชาพระแม่ศรีอุมาเทวี ประจำปี 2561 วัดวิษณุ เพื่อรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะที่พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และประกอบ พิธีบูชาขอพรพระแม่ศรีอุมาเทวี และฟังการขับร้องเพลงสวดสรรเสริญ ที่วัดวิษณุ เขตสาทร