เที่ยวเมืองรอง สานสัมพันธ์ แบ่งปันน้ำใจ

สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงสามยอด ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ โครงการ “สานสัมพันธ์ แบ่งปันน้ำใจ” พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนจากกรุงเทพฯ ร่วมเดินทาง เพื่อมอบเงิน และสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ชุมชนมิตรสัมพันธ์ จังหวัดสระแก้ว

 

จ.ส.ต. สกล ทองคำ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครนายก ปราจีนบุรีและสระแก้ว กล่าวว่า ชุมชนมิตรสัมพันธ์ ถือได้ว่าเป็นไฮไลต์ของจังหวัดสระแก้ว เป็นถนนสายเก่าแก่สายหนึ่งที่รวมชีวิตของคน 5 ชาติพันธุ์ ที่สำคัญเป็นคนดั่งเดิมของจังหวัดสระแก้ว และมีการจัดงานนิทรรศการ 5 ชาติพันธุ์ขึ้นทุกๆ ปี อย่างไรก็ตาม จังหวัดสระแก้วมีแหล่งที่ท่องเที่ยวสำคัญไม่มาก เพราะเดิมเป็นจังหวัดที่ทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ แต่หลังจากเกิดเมืองชายแดนขึ้นที่อำเภออรัญประเทศขึ้น โดยเฉพาะ ตลาดโรงเกลือ ที่ทำให้จังหวัดสระแก้วคึกคักมากขึ้น

ปัจจุบันจังหวัดสระแก้วมีช่องผ่านแดนถาวร เพื่อเข้าสู่ประเทศกัมพูชา มีจำนวน  2 ช่องทาง คือ บ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ และบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด ซึ่งกำลังจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ ททท. เชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจ และเรื่องท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ ดีขึ้น และในอนาคตจะมีเส้นทางรถไฟสายด่วนมาถึงอรัญประเทศ เมื่อมีการคมนาคมดีก็จะส่งผลถึงนักท่องเที่ยว หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้จังหวัดสระแก้ว ยังมีปราสาทสด๊กก๊อกธม ซึ่งเป็นอารยธรรมและสถาปัตยกรรมแบบขอมโบราณ อายุกว่า 1,500 ปี หรือแหล่งท่องเที่ยวละลุ ซึ่งเป็นสถานที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ รวมถึงเมื่อมาจังหวัดสระแก้วแล้วต้องไม่ชิมอาหารญวนขึ้นชื่อ

ปัจจุบันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีผู้ป่วยติดเตียงมากขึ้น โรงพยาบาลก็ยังมีไม่เพียงพอในการรองรับผู้ป่วย ซึ่งททท. ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ก็ต้องช่วยกันดูแล ททท.จึงมีนโยบายช่วยเหลือสังคม ร่วมกับภาคเอกชน เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงสามยอด ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

ปุญยวีร์ ดิษผล นายสถานีวิทยุฯ และ จ.ส.ต. สกล ทองคำ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครนายก

ขณะที่ นางปุญยวีร์ ดิษผล นายสถานีวิทยุฯ กล่าวว่า วิทยุกระจายเสียง เสียงสามยอด ซึ่งได้จัดรายการนานาสาระกับเสียงสามยอด ได้จัดทำโครงการร่วมกับ ททท.และ บริษัท เทรชเชอร์มารเก็ตติ้ง โดย คุณชดา บูรณะพิมพ์ ผู้จัดการทั่วไปรวมถึงสื่อมวลชน พันธมิตรจากบริษัทต่างๆ อาทิ บุญรอดบริวเวอรี่ และที่สำคัญมีผู้ฟังรายการวิทยุ ได้สมทบบริจาคเงิน และสิ่งของที่จำเป็น สำหรับผู้ป่วยติดเตียงที่ชุมชนมิตรสัมพันธ์ ซึ่งกิจกรรมดีๆอย่างนี้ จะจัดโครงการต่อเนื่อง ซึ่งเสียงสามยอดเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญ ของคนต้องการทำบุญ รอโอกาสร่วมกิจกรรมดีๆ จากทั่วประเทศ

ด้านนายพิศิษฐ์ วณิชธนะพัฒน์ ประธานชุมชนมิตรสัมพันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้ชุมชนมีผู้ป่วย คนชราติดเตียงจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย นายประยงค์ เต่าทอง, นายบุญมี ทวีกุล, นางสาวมณีรัตน์ พูลสวัสดิ์, นางบัวผัน แข้งโขกและนางเสวียน จันทร์หอม ซึ่งเป็นคนด้อยโอกาสและมีฐานะยากจน ซึ่งพวกเราคนในชุมชนต้องช่วยกันดูแล

“ต้องขอบคุณพันธมิตรทุกท่าน ทุกบริษัท ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว ภายใต้ความรับผิดชอบของททท. ซึ่งเป็นเมืองชายแดน อาจดูเหมือนไกล แต่ถ้าได้มาแล้วจะรู้ว่า ไม่ไกลอย่างที่คิด และมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม ไม่ว่าจะเป็นที่พัก ที่อบรมประชุมสัมมนา มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย นอกจากจะได้มาท่องเที่ยวแล้ว ก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยว ที่พอจะแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาสผ่านเสียงสามยอด เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส” จ.ส.ต. สกล ทองคำ ผู้อำนวยการ ททท. กล่าวทิ้งท้าย

 

ฟ้าสางที่กองปราบ

เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุฯ และสื่อมวลชนกว่า 30 ชีวิต เดินทางมาพร้อมกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงสามยอด กองปราบปราม โชคชัย 4 บนถนนลาดพร้าวอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ โครงการ “สานสัมพันธ์ แบ่งปันน้ำใจ” มอบเงินและสิ่งของให้ผู้ป่วยติดเตียง จังหวัดสระแก้ว ท่องเที่ยวเมืองรอง และกระจายรายได้สู่ชุมชนตามนโนบายของรัฐบาล

อิ่มบุญ
หลังจากออกจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์เข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะของเราได้มีโอกาสแวะไหว้พระเสริมสิริมงคล และขอพรหลวงพ่อพุทธโสธร พระคู่บ้าน คู่เมืองแปดริ้ว ศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของคนไทยที่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเดินทางต่อ

ตามตามรอยอารยธรรมขอมโบราณ

เดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองที่ ปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนด้านทิศตะวันออกของประเทศไทย มีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา อีกหนึ่งช่องทางผ่านแดนที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เพื่อไปสัมผัสเสน่ห์งานสถาปัตยกรรมขอมโบราณ อายุกว่า 1,500 ปี โดยมีไกด์ท้องถิ่น ปรีชา นุชละม้าย บรรยายถึงประวัติความเป็นมาพร้อมพาเยี่ยมชมภายในปราสาท

รวมถึงได้ไปสำรวจตลาดขายสินค้ามือสอง ตลาดโรงเกลือ ที่ใหญ่ที่สุดประเทศ และเป็นจุดหมายปลายทางของนักธุรกิจ พ่อค้า จากทั่วประเทศ มาจับจ่ายซื้อสินค้า เพื่อไปจำหน่ายขายต่อยังจังหวัดต่างๆกันอย่างคึกคัก

อนุรักษ์สมุนไพรไทย
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้สร้างขึ้น และใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ปัจจุบันมีอายุกว่า 100 ปี และที่สำคัญเป็นสถานที่รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น จำหน่ายยาสมุนไพรไทย รวมถึงสวนสมุนไพรที่หายากจัดประดับตกแต่งอย่างสวยงาม โดยรอบอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยงามตามแบบฉบับประเทศตะวันตก ของอาคารเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งเป็นอาคารสูงสองชั้นก่ออิฐถือปูน หลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้อง ส่วนตรงกลางเป็นทรงโดมสูง ภายในอาคารนั้นเป็นร้านขายยาไทยตำรับโบราณ ส่วนชั้น 2 มีห้องจัดแสดงตำรับยาไทยที่เก่าแก่ อาทิ ยาหอมสุคนธโอสถ เป็นต้น

ขอบคุณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. เป็นผู้สนับสนุนหลักเที่ยวเมืองรอง

คุณฉัตรชัย ชินคำ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ

จ.ส.ต.สกล ทองคำ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงาน นครนายก ปราจีนบุรีและสระแก้ว