เผยโฉมคู่มือธุรกิจค่ายมวย “MUAY THAI GUIDE” ฉบับฟรีก๊อปปี้ 3 ภาษา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย มีโครงการพัฒนาค่ายมวยไทยเพื่อส่งเสริมอาชีพผู้ฝึกสอนและธุรกิจค่ายมวย ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนค่ายมวยไทย อันถือว่าเป็นฐานกำลังผลิตนักมวยที่สำคัญหลักของกีฬามวยไทย โดยปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ได้ริเริ่มโครงการเป็นปีแรกในการนำร่องค่ายมวยที่มีมาตรฐานและขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ   กีฬามวย จำนวน 50 ค่ายมวย ในรูปแบบทันสมัยครบวงจร หรือ ธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่สนใจเรียนมวยไทย โดยหนังสือจะพิมพ์แบบ 4 สี ประกอบไปด้วย 3 ภาษา ไทย อังกฤษ และ จีน โดยจะวางประชาสัมพันธ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย , สำนักงาน กกท. จังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลัก เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ หรือ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น  สำหรับผู้ที่สนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 186 7333 หรือ 02 186 7345