เลี้ยงสังสรรค์เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย

ดร.สุวิทย์ – คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้แก่ ฉั่ว ซิ่ว ซาน เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ในโอกาสปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ โดยมี ศ. พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิไลพรรณ สมบัติศิริ, อนุศาสน์ สุวรรณมงคล และ ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล มาร่วมงานด้วย ที่ห้องอาหารจีนหลินฟ้า โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ เมื่อวันก่อน