เสียงสวรรค์วิมานเพลง ครั้งที่ 3

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นครปฐม จัดประกวดร้องเพลง “เสียงสวรรค์วิมานเพลง” ครั้งที่ 3 บทเพลงประเภทลูกกรุงสุนทราภรณ์ ชิงเงินรางวัล และถ้วยรางวัลเกียติยศจาก วีรศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, ชวนชม จันทะวงษ์ พมจ.นครปฐม, อุดม โอษฐ์ยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม, ชาญวิทย์ ศุภกิจจานุสรณ์ นายอำเภอนครชัยศรี, พ.ต.อ. สีหเดช สระกอบแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนครชัยศรี  เพื่อเป็นการส่งเสริมการร้องเพลง สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้รักเสียงเพลงลูกกรุง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

รางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง ได้แก่ ชวณีย์ ชุติญาณชนินทร์, รองอันดับ 1 ได้แก่ ณัฐสุดา กลิ่นโสภณ, รองอันดับ 2 ได้แก่ ฮานา กลัดแก้ว, รองอันดับ 3 ได้แก่ แว่นแก้ว ขันแข็ง, รองอันดับ 4 ได้แก่ อาริยาลักษณ์ โชติชนิตพงศ์ ส่วนรางวัลชนะเลิศฝ่ายชายได้แก่  สมบูรณ์ ศรีเศวต, รองอันดับ 1 ได้แก่ อารี ยิบรามาน, รองอันดับ 2 ได้แก่ ภูริวัจน์ บุญสุญา, รองอันดับ 3 ได้แก่ นิวัฒน์ รุ่งพัฒนะ, รองอันดับ 4 ได้แก่ นิยม หนูเล็ก และรางวัลชมเชยอีกฝ่ายละ 10 รางวัล โดยมีศิลปิน นักแต่งเพลงชื่อดัง อาทิ , ครูประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยลูกทุ่ง) , ครูแดน บุรีรัมย์ ศิลปินนักร้องและผู้เชี่ยวชาญเพลงไท และ อาจารย์ปัญญา คำปัญญา นักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน เป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ชนะเลิศฝ่ายชายได้แก่  สมบูรณ์ ศรีเศวต

ผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิง ได้แก่ ชวณีย์ ชุติญาณชนินทร์

และได้รับเกียรติจากโปรโมเตอร์มวยระดับโลก ดร.ทรงชัย รัตนสุบรรณ ให้เกียรติขึ้นร้องเพลงโชว์ และ สุธี ศรีเบญจโชติ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ขึ้นมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการร้องเพลงขวัญใจมหาชน ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดมากกว่า 80 คน ที่ห้องอาหารวิมานเพลง พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม

คุณสุธี ศรีเบศจโชติ มอบรางวัลขวัญใจมหาชน