เอสโซ่สานต่อโครงการพระราชดำริฯ พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์ เพื่อสานฝันทะเลงาม

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ พัฒนาชายฝั่งทะเลจันท์เพื่อสานฝันทะเลงามพร้อมพาพนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดเจ้าหลาว-แหลมเสด็จ จังหวัดจันทบุรีโดยนายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัทเอสโซ่ฯมอบเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีเป็นประธานในพิธีในโอกาสนี้ สโมสรพนักงานเอสโซ่ ได้พาพนักงานกว่า 50 คน มาเป็นจิตอาสาร่วมกับชาวจันทบุรี ทำความสะอาดชายหาดเจ้าหลาว-แหลมเสด็จ เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ และส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสตอบแทนสังคมณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จ.จันทบุรี