เอสโซ่ มอบทุนการศึกษากว่า 2.5 ล้านบาท ให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในกิจกรรม “ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” พร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดจันทบุรี

ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสโซ่ฯ  นำทีมคณะผู้บริหาร  ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์,  คุณเจษฎา ชั้นเชิงกิจ, คุณมาโนช มั่นจิตจันทรา, คุณสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร พร้อมด้วยสโมสรพนักงานเอสโซ่ พนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลประเทศไทย ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ พันธมิตรธุรกิจ ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิล  โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา และสื่อมวลชน มอบทุนการศึกษากว่า 2.5 ล้านบาท เพื่อสมทบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเรียนต่อ

รับมอบโดย  ศจ. ดร. สมพงษ์  จิตระดับ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และคุณภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการบริหาร  พิธีมอบจัดที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ดร.อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทุนการศึกษานี้ มาจากความร่วมมือของฝ่ายการตลาดขายปลีกและสโมสรพนักงานเอสโซ่ ซึ่งได้จัดกิจกรรมระดมเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาและทางกสศ.ได้จัดสรรให้แก่เด็กนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือในครั้งนี้จากโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี และจะขยายความช่วยเหลือไปยังจังหวัดอื่นๆ อีกตามความต้องการเร่งด่วนต่อไป

ดร.อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและตอบแทนสังคมไทยที่เราเติบโตและดำเนินธุรกิจมานับเป็นเวลายาวนานถึง 126 ปี

ดร.อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปีนี้ นับเป็นปีที่ 2 แล้วที่เราได้ร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  ซึ่งได้ประมวลผลจากระบบ iSEE ในการวิเคราะห์ข้อมูลค้นหาและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนเป็นพิเศษ ให้เขาได้กลับมาเรียนต่อในโรงเรียน

และน่ายินดีที่เราสามารถระดมเงินทุนในปีนี้ ได้มากถึง 2.5 ล้านบาท โดยการประสานงานของฝ่ายการตลาดขายปลีก และสโมสรพนักงานเอสโซ่  ร่วมกับ ผู้บริหารสถานีบริการเอสโซ่  พันธมิตรทางธุรกิจ  ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิล โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา และ พนักงานบริษัทในเครือเอ็กซฮนโมบิลในประเทศไทย

เจษฎา ชั้นเชิงกิจ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก

สำหรับกิจกรรมเอสโซ่ปันน้ำใจพาน้องกลับห้องเรียนนี้ เรามีความตั้งใจที่จะทำให้ครบทุกภูมิภาค โดยในปีที่แล้ว ได้เริ่มที่จังหวัดเพชรบุรี,จังหวัดน่านและจังหวัดนครนายก  และ ในปีนี้เราได้จัดสรรทุนให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการเงินช่วยเหลือเป็นพิเศษในจังหวัดจันทบุรีและจะขยายความช่วยเหลือเป็นจังหวัดอื่นๆอีกตามความต้องการเร่งด่วน

“การดำเนินการนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทเอสโซ่ ที่จะส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และตอบรับกับวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะเติมเต็มพลังชีวิตด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า” ดร.อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย กล่าวทิ้งท้าย

ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

นอกจากนี้  ทางคณะ ได้ทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดย ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ คุณศิริวรรณ พร้อมมูล นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ ได้พาพนักงานและพันธมิตรจิตอาสา มาร่วมทำกิจกรรม ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

ฐกร ค้าขายกิจธวัช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี

ในโอกาสนี้ ได้มอบเงินสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการธนาคารปูม้าเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท และช่วยกันบรรจุปุ๋ยหมักดินเลนกุ้งเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 นำไปใช้ปลูกผักและลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยมี คุณฐกร ค้าขายกิจธวัช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี ให้การต้อนรับ

ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ศิริวรรณ พร้อมมูล นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่เราได้มาร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรามีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรพลเมืองดีในสังคมอย่างเต็มความสามารถ และสนับสนุนโครงการที่จะพัฒนาสังคมโดยเฉพาะในด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน  พร้อมทั้งขอมอบเงินสนับสนุนโครงการธนาคารปูม้าเพื่อนำไปจัดหาอุปกรณ์สำหรับจัดทำธนาคารปูม้าเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

“บริษัท เอสโซ่ฯ ได้ร่วมสนับสนุนการสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ รวมถึง กิจกรรมพัฒนาป่าชายเลนและพื้นที่ในแถบอ่าวคุ้งกระเบนมาโดยตลอด ในโอกาสนี้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสพาพนักงานจิตอาสาของบริษัทเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิล รวมถึงสื่อมวลชน มาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ฯ เพื่อเป็นการสานต่อพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรีให้มีความสมบูรณ์” ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กล่าวทิ้งท้าย