แกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตองดอกไม้สด สืบสานอนุรักษ์งานศิลป์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 21

ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีประกาศผลและมอบรางวัล งานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตองและดอกไม้สด เพื่อเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 21 ภายใต้หัวข้อ “เฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษกเอกอัครบารมีเลิศหล้าทศมินทรมหาราชา”

 

โดย โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอเนกอนันต์จาก สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระราชทานรางวัลเป็นปีแรก โดยมี อารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการโรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เป็นประธานจัดงานและ ศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัฒน์ ณ อุยธยา ทายาท อาจารย์เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานการตัดสินการประกวด ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกวดอาทิ โรงแรมชั้นนำ บุคคลทั่วไป สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 21 ทีม

อารยา อรุณานนท์ชัย และ ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม

ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การแกะสลักผัก ผลไม้ เป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด ทีแสดงคุณค่าความเป็นไทย ซึ่งศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้ จะได้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกยูเนสโก ตลอดจนเป็นการตามรอยเบื้องยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในศิลปะสาขานี้มากว่า 15 ปี จนทำให้มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

 

 

ในนามของรัฐบาล ก็จะสืบทอด การเผยแพร่ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งอยู่ในนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว การแกะสลักผักผลไม้นั้นเป็นทัศนศิลป์ งานศิลปะแบบนี้จะยั่งยืนอยู่ไปได้คนทำต้องมีความตั้งใจมีเวลา ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ผลงาน มีฝีมือ มีความอดทน มีความประณีต มีหัวศิลปะ และที่สำคัญ ทำแล้วต้องมีคนชื่นชม คนส่งเสริม คล้ายๆกับทำแล้วไม่มีตลาด งานก็จะหยุดอยู่เท่านั้น ดังนั้น การจัดงานประกวดแกะสลักผักผลไม้ ก็ต้องเชิญชวนให้คนเข้ามาชม และต้องบรรจุเป็นหลักสูตรกับสถาบันใดๆก็ตามที่สอนด้านศิลปะ ช่วยกันจรรโลงสิ่งเหล่านี้ให้ยั่งยืนต่อไป เป็นการสืบสาน ต่อยอดตามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

อารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการโรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน กล่าวว่า การประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ได้สืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันสวยงามไทยสู่เยาวชน และนำเสนอสู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยคณะผู้จัดงาน ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความจงรักภักดี ด้วยสำนักในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างที่สุดมิได้

อารยา อรุณานนท์ชัย

จึงพร้อมใจถวายความจงรักภักดีและขอถวายพระพราชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยตลาดไปชั่วกาลนาน ปีนี้ มีผู้ร่วมประกวดทั้งสิ้นจำนวน 21 ทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณเป็นอเนกอนันต์ ซึ่งเป็นสิริมงคลของชีวิต