โนโวเทลสยาม เยี่ยมชมและเลี้ยงอาหาร ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ปากเกร็ด นนทบุรี

ผู้บริหารและทีมงานจาก โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ เข้าเยี่ยมศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด ซึ่งเป็นมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรีโดยทางโรงแรมมีการจัดกิจกรรมและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการทางสายตา นอกเหนือจากนั้นทางโรงแรมได้บริจากไม้ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้กับทางศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อีกครั้ง อาทิ การนำเศษไม้กลับมาทำเฟอร์นิเจอร์ให้เกิดประโยชน์