โนโวเทล สุวรรณภูมิ คืนกำไรสู่สังคม โอกาสครบรอบ 12 ปี

โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต นำโดย คริสตอฟ เจอโฟรย์ ผู้จัดการทั่วไป ร่วมกับกิจการร่วมค้า ยูนิเวอร์แซล ฮอสพิแทลลิที นำโดย พรรณพิมล วงศ์ทองศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กผู้มีความพกพร่องทางการได้ยิน จำนวนกว่า 200 คนจากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์  เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปีโรงแรมฯ

พร้อมกันนี้ ยังได้จัดกิจกรรมสันทนาการได้แก่การแสดงมายากล, ตัวตลกโบโซ่บิดลูกโป่ง รวมถึงมอบตุ๊กตาของขวัญให้กับนักเรียน และยังมีแขกรับเชิญพิเศษได้แก่ จุฑาทิพย์ ศรีธำรงวัชร์ MISS DEAF THAILAND 2018, วิทวัส แว่นแก้ว MISTER DEAF THAILAND 2018 และชุติมา เนตรสุริวงค์ MISS DEAF WORLD & MISS DEAF THAILAND 2017 ร่วมมอบแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆในงาน โดยมี อาจารย์ประกิต อัญชลีเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นตัวแทนในการกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับทางโรงแรมฯ ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลลูม โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

เพื่อฉลองโอกาสพิเศษดังกล่าว ทางโรงแรม ยังได้จัดกิจกรรมการกุศลอื่นๆ อีก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคม ได้แก่ เลี้ยงอาหารกลางวันคุณครูและนักเรียน ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี, โรงเรียนปัญญาวุฒิกร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล เขตคลองเตย (ศูนย์เมอร์ซี่), สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 เปเปมื่อเป็นต้น