โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เปิดนิทรรศการ “ด้วยรักและภักดีจากหัวใจสุวรรณภูมิ”

โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต นำโดย มร. คริสตอฟ เจอร์โฟรย์ – ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้ชื่องาน “ด้วยรักและภักดีจากหัวใจสุวรรณภูมิ” เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ได้รับเกียรติจาก นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  ภายในงานมีการจัดแสดงภาพพระบรมสาทิสลักษณ์มากกว่า 60 ภาพ จากฝีมือจิตรกรสุวรรณภูมิ 12 ท่าน และจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ ที่ได้ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรที่ด้อยโอกาสในชนบทห่างไกลและถิ่นทุรกันดาร ทั้งนี้ รายได้จากการจำหน่ายภาพส่วนหนึ่งจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

ซึ่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินี้ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มศิลปินสุวรรณภูมิในการจัดแสดงผลงาน ได้แก่ วัฒนา พูลเจริญ, สุวิทย์ ใจป้อม, ดินหิน รักพงษ์อโศก, ลาภ อำไพรัตน์, บรรจบ ปูธิปิน, ชิงชัย อุดมเจริญกิจ, พรชัย สินนท์ภัทร, สุรัชต์ สดแสงสุก, นาวี เรืองระเบียบ, สมยศ คำแสง, ยุทธนา พงศ์ผาสุกและเปรมมิกา พฤฒินารากร โดยจัดแสดงผลงานจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปสมุทรปราการและผลิตภัณฑ์จากโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนมาบเอื้อง จ.ชลบุรี รวมถึงเวิร์คช็อปวาดภาพศิลปะ ณ บริเวณล๊อบบี้ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

สาธิตการวาดภาพพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจากแท่งถ่านชาร์โคล โดย อาจารย์ดินหิน รักษ์พงษ์อโศก

อาจารย์วัฒนา พูลเจริญ นำ นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมชมนิทรรศการ

กลุ่มศิลปินสุวรรณภูมิ เรียงจากซ้ายไปขวา: ดินหิน รักพงษ์อโศก, สุรัชต์ สดแสงสุก, นาวี เรืองระเบียบ, สมยศ คำแสง, ยุทธนา พงศ์ผาสุก, บรรจบ ปูธิปิน,วัฒนา พูลเจริญ, สุวิทย์ ใจป้อม และพรชัย สินนท์ภัทร

ซุ้มขนมและของว่างตำรับชาววัง ได้แก่ ขนมเบื้อง ช่อม่วงและข้าวแช่ จำหน่ายภายในงานโดย ห้องอาหารศาลาไทยของโรงแรม

การแสดงชุดเจ้าฟ้าของคนเดินดิน โดยโรงเรียนเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพจากซ้ายไปขวา พรรณพิมล วงศ์ทองศรี – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กิจการร่วมค้า ยูนิเวอร์แซล ฮอสพิทอลลิที (ยูเอช),

ศศิวิมล อุทัยพันธ์ – นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ, ชาติชาย อุทัยพันธ์ – ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ,

คริสตอฟ เจอร์โฟรย์ – ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต, วัฒนา พูลเจริญและดินหิน รักษ์พงษ์อโศก

ตัวแทนกลุ่มศิลปินสุวรรณภูมิ