โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ “ถวายการต้อนรับเจ้าหญิงแห่งเอสวาตินี

เจ้าหญิงซีคันยีโซ ดลามินี (Her Royal Highness Princess Sikhanyiso Dlamini of Eswatini) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากราชอาณาจักรแห่งเอสวาตินี ทรงรับการถวายพวงมาลัยต้อนรับ จากคณะผู้บริหารและพนักงานของโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ นำโดย นางเบญจรัตน์ หรูสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขาย  เนื่องในโอกาสเสด็จเยือน และทรงประทับที่โรงแรมฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุม Govinsider Live 2019 – กัฟ-อินไซเดอร์ ไลฟ์ 2019” ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ร่วมกันให้การต้อนรับ ณ บริเวณล็อบบี้ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง เมื่อเร็วๆนี้