โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ ตระหนักรู้ เรื่องไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

นางกัญญารัตน์ จารุดิลกกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค  พร้อมด้วย นางสุทธิสา  จันทร์เพ็ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แด่ฝ่ายบริหารและพนักงาน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ พร้อมด้วยบริษัทในเครือ บริษัทแกรนด์หลานหลวง จำกัด ในหัวข้อเรื่อง “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิค 19” โดยมี นายทองสืบ ชิ้นไพศาล กรรมการบริษัทแกรนด์หลานหลวง จำกัดพร้อมด้วย นายดิเรก อัคนิโรจน์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ พนักงานของโรงแรมฯ และพนักงานในเครือบริษัทแกรนด์หลานหลวง จำกัด เข้าร่วมรับฟังการอบรมอย่างหนาแน่น ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้