โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ ฉลองครบรอบ 3 ปี ด้วยการทำกิจกรรมเพื่อชุมชน 3 กิจกรรม 3 สไตล์

ในโอกาสฉลองครบรอบ 3 ปี โรงแรม โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ  นำโดย คุณปิยะลักษณ์ เพ็ญคุณาพร  ผู้จัดการทั่วไป  นำทีมพนักงานโรงแรมฯ  ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมในสไตล์  แบรนด์  โมเดน่า บาย เฟรเซอร์ ดังนี้

บริจาคเงินและของใช้เด็กที่จำเป็น พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กยากจน มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ณ ที่ทำการมูลนิธิคลองเตย

ทำกิจกรรมรักษ์โลกด้วยการร่วมปลูกหญ้าแฝก  เพื่อช่วยฟื้นฟูทรัพยากรดินและรักษาสภาพแวดล้อม  ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ บางกะเจ้า สมุทรปราการ

กิจกรรมใส่ใจชุมชนด้วยกิจกรรมทำความสะอาดวัดคลองเตยนอก ร่วมใจทำความสะอาดห้องน้ำและโบสถ์วัดคลองเตยนอก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของทางโรงแรมในแสดงออกถึงความใส่ใจดูแลชุมชนคลองเตย