ไทยรุ่งฯ ร่วมใจทำดี บริจาคโลหิต ให้กับโรงพยาบาลศิริราช

 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมานี้  บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด(มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “ไทยรุ่งฯ ร่วมใจทำดี บริจาคโลหิตให้กับ โรงพยาบาลศิริราช” กิจกรรมนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2541 จนถึงปัจจุบัน” กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นมาแล้ว กว่า 20ปี โดยมีพนักงานไทยรุ่งเข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 2,497 คน และได้รับโลหิตบริจาค จำนวนทั้งสิ้น 1,123,650 ซีซี โดยในครังนี้มีพนักงานไทยรุ่งเข้าร่วมบริจาคโลหิต 97 คน นับว่าเป็นทำบุญกุศลอย่างยิ่ง เพราะเราช่วยต่อชีวิตให้กับผู้คน และยังเป็นสิ่งดีๆที่พนักงานส่วนใหญ่ยินดีและตั้งใจ เต็มใจ นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยรุ่งที่ได้ร่วมกันทำความดี