Daily Archives

กันยายน 19, 2019

SACICT..สืบสาน…งานครู… สู่ความหวังของหัตถศิลป์ไทย

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดกิจกรรมพิเศษพิธี "สักการะ ครู อาจารย์งาน ช่าง" เป็นครั้งแรก เพื่อสร้างเสริมศิริมงคลให้กับครู "ช่าง" ในทุกสาขา โดยมีครูศิลป์แห่งแผ่นดิน  ครูช่าง ช่างศิลป์ และทายาท…
Read More...