ททท.ชวนเที่ยวตามศาสตร์พระราชา 5 เส้นทางส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาซ่อมสร้าง ยกระดับมาตรฐาน รวมทั้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และสินค้าที่จะสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ เป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และโครงการพระราชดำริเข้าด้วยกัน พร้อมลงไปพัฒนา และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น

โดยในปีนี้ มีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว ทั้งหมด 5 เส้นทางด้วยกัน คือ ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง – โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง,  ชุมชนบ้านโนนกอก – โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาว จังหวัดอุดรธานี, ชุมชนบ้านเกาะเกิด – พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีวสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) จังหวัดอยุธยา,  ชุมชนบ้านท่าระแนะ – ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด, ชุมชนมัจฉาสตรีท และชุมชนบ้านทุ่งมหา (ปากคลองโฮมสเตย์) – โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดชุมพร

นอกจากนี้ที่สำคัญยังได้รับเกียรติจาก เอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศยูเครน, สาธารณรัฐเฮลเลนิก, สาธารณรัฐสโลวัก, ราชรัฐลักเซมเบิร์ก, สาธารณรัฐชิลี, ราชอาณาจักรสเปน, สาธารณรัฐเปรู, ราชอาณาจักรนอร์เวย์, สาธารณรัฐปานามา, ประเทศเนเธอร์แลนด์, ประเทศนิวซีแลนด์, ประเทศไอร์แลนด์, สาธารณรัฐคาซัคสถาน, สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐโปแลนด์ รวมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยว

สามารถติดตามกิจกรรมและข่าวสารของโครงการเพิ่มเติมได้ หรือเยี่ยมชมทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/kingwisdom

ขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย