เทศกาลอาหารจานแห้ว สมหวังที่วังยาง สุพรรณบุรีคึกคัก

นายณัฐปคัลภ์  อัครวิชญ์  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี  พร้อมด้วย นางดวงใจ คุ้มสอาด และนางสาววิมลฤดี  ฟักมณี รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี,  นางสาวชิสา ลิ้มเจริญ  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลอาหารจานแห้ว สมหวังที่วังยาง” ครั้งที่ 2 ณ บริเวณปั๊มน้ำมันบางจาก (ถาวรสุพรรณ) หมู่ 5 ตำบลวังยาง  อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมี นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน

งาน “เทศกาลอาหารจานแห้ว สมหวังที่วังยาง” ครั้งที่ 2 ได้กำหนดจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยในปีนี้ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี   ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันการประกอบอาหารจานแห้ว คาว-หวาน ส้มตำลีลา  เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์และอาหารถิ่นของชุมชน สร้างการรับรู้และสร้างคุณค่าอาหารถิ่นที่มีส่วนผสมจากแห้ว

 

ซึ่งแห้วเป็นวัตถุดิบที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ รวมทั้งสร้างการรับรู้อัตลักษณ์ของแห้วจีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) : แห้วสุพรรณ ของจังหวัดสุพรรณบุรี  ตามแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. และแผนการส่งเสริมการตลาด ปี 2564 ของ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โครงการ 3 วิถี ของดีบ้านฉัน

 

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่น การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแห้ว ของดีศรีประจันต์และของดีสุพรรณบุรี กว่า 60 ร้าน  การแข่งขันการประกอบอาหารจานแห้ว คาว-หวาน ส้มตำลีลา  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแข่งขันปอกแห้วและกินแห้ว การประกวดผลผลิตหัวแห้ว การแข่งขันเต้นบาสโลบ  การประกวดเทพี-หนูน้อยสมหวัง  การแสดงดนตรีและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน   โดยในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานทั้งประชาชนในพื้นที่และจากพื้นที่ใกล้เคียงไม่น้อยกว่า 2,000 คน  แบ่งเป็นคนในพื้นที่ประมาณ 80% และคนนอกพื้นที่ประมาณ 20%

ขอบคุณ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี