สทท. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส 2/2563

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส 2/2563  จากการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 นี้  ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจำนวน 770 ราย ระหว่างวันที่ 10-25 พฤษภาคม 2563 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 2/2563 อยู่ที่ 12 ซึ่งต่ำกว่าที่ผู้ประกอบการได้คาดการณ์ไว้เมื่อไตรมาสที่ 1/2563 โดยได้คาดการณ์ไว้ที่ 62  สะท้อนสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ถือว่าต่ำกว่าระดับปกติมากที่สุดตั้งแต่มีการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา

เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ที่มีการแพร่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศอยู่ในภาวะถดถอย  มีการออกประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทย และมีการขยายระยะเวลามาเรื่อย ๆ ตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกและยังไม่สามารถควบคุมได้  ส่งผลให้เดือนเมษายน 2563 ไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยจนสิ้นไตรมาสนี้ สถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างหนักเช่นเดียวกัน รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  และได้มีการประกาศห้ามประชาชนเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ปิดสถานที่ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิงต่าง ๆ ห้ามการชุมนุม รณรงค์ให้ประชาชนอยู่กับบ้าน ประชาชนก็มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  บวกกับการประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน  ทำให้ประชาชนงดออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น  ส่งผลให้จำนวนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศหดตัวร้อยละ 99  แหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ต้องปิดบริการชั่วคราวเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว

จากเหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นสถานการณ์การท่องเที่ยวในไตรมาสนี้ผ่านดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ตัวเลขออกมาต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมา ส่วนการคาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยว ไตรมาส 3/2563 พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์อยู่ที่ 37 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความคาดหวังว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวในไตรมาสหน้าจะดีขึ้นกว่าไตรมาสนี้  แต่ก็ยังคงคาดว่าผลประกอบการอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปกติมากที่สุด

อย่างไรก็ตามมาตรการเข้มงวดต่างๆที่รัฐบาลใช้เพื่อควบคุมการระบาด ส่งผลให้ไม่มีการระบาดในประเทศ รัฐบาลจึงผ่อนคลายความเข้มงวดลงเป็นลำดับ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในระยะต่อไป ในระยะอันใกล้นี้ จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานการท่องเที่ยวใหม่ วิถีชีวิตใหม่ ตลอดจนการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุข ปลอดภัย เพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ภาวะปกติ และป้องกันไม่ให้การระบาดของโรคโควิด-19 กลับมาซ้ำเติมวงการท่องเที่ยวและประเทศไทยอีก

ผมเชื่อว่าถ้าการท่องเที่ยวในประเทศเป็นไปได้ด้วยดี จะสร้างความมั่นใจให้กับคนในชาติ จนกระทั่งเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ และเติบโตในตลาดโลกอย่างงดงามอีกครั้ง สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน และร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้