“ไทยรุ่ง สร้างฝัน ปันสุข” ปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านวังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิ วิเชียร ปราณี เผอิญโชค  ชมรมค่ายอาสาฯไทยรุ่ง ร่วมกับลูกค้าที่ใช้รถ TR Transformer  ได้จัดกิจกรรม ไทยรุ่ง สร้างฝัน ปันสุข ปีที่ 3 ให้กับโรงเรียนบ้านวังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยได้ทำการปลูกหญ้าเพื่อใช้เป็นสนามกีฬาในกิจกรรมภายในโรงเรียน และอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆของเด็กนักเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน ตัดผมฟรี และมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนของทางโรงเรียนกับโครงการช่วยเหลือโรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา