โคราช ฮาล์ฟ มาราธอน ลอยฟ้า 2020 สุดฟิน นักวิ่งนับพันวิ่งรับลมหนาว ชมวิวหมื่นล้านโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา, การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพปากช่อง จัดการแข่งขันวิ่ง โคราช ฮาล์ฟ มาราธอน ลอยฟ้า 2020 แบบ New Normal

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ นักวิ่งจากทั่วทุกสารทิศร่วมประลองฝีเท้า เคล้าลมหนาว ชมวิวหมื่นล้านของอ่างพักน้ำตอนบนและทุ่งกังหันลมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โคราช ฮาล์ฟ มาราธอนลอยฟ้า 2020 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โดยมี นายชฎาลม วงศ์ด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา, นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ส่วนราชการ เอกชน ประชาชน รวมถึงนักวิ่งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วทุกสารทิศ จำนวน 2,500 คน เข้าร่วมแข่งขัน ณ อ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา บ้านเขายายเที่ยงเหนือ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การแข่งขันโคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า 2020 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และยังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City) โดยใช้กีฬาเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชนรอบพื้นที่เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น

นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กฟผ. กล่าวว่า การแข่งขันในปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 บนเส้นทางอ่างพักน้ำตอนบนของโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมด้านการกีฬา และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดให้ประชาชนมาพักผ่อนหย่อนใจ ส่วนการแข่งขันครั้งนี้ จัดภายใต้รูปแบบ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ผู้เข้าร่วมงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัย ลงทะเบียนก่อนเข้างาน และต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบผลวิ่งหลังจบการแข่งขัน นักวิ่งสามารถรับผลการแข่งขันด้วยการสแกน QR Code บนบิบ Korat Half Marathon Loifaa 9th ซึ่งนอกจากตอบสนองต่อแนวคิดรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดการใช้กระดาษ และเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคมอีกทางหนึ่ง

สำหรับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร 2) มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และ 3) ฟันรัน ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร โดยผู้แข่งขันประเภทฮาล์ฟมาราธอนที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรก ชาวไทยได้รับรางวัลถ้วยประทานฯ พร้อมเงินสด คนละ 15,000 บาท ชาวต่างชาติได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินสด คนละ 15,000 บาท ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

– ประเภทชาวไทยทั่วไป (Thai Citizen Overall) ชาย ได้แก่ คุณสุทัศน์ กัลยาณกิตติ สถิติ 1 ชั่วโมง 25 นาที 13 วินาที

– ประเภทชาวไทยทั่วไป (Thai Citizen Overall) หญิง ได้แก่ คุณสุดารัตน์ สีนอก สถิติ 1 ชั่วโมง 49 นาที 25 วินาที

– ประเภทนานาชาติทั่วไป (Foreigner Overall) ชาย ได้แก่ Julius Kiptum Mutai สถิติ 1 ชั่วโมง 25 นาที 10 วินาที

– ประเภทนานาชาติทั่วไป (Foreigner Overall) หญิง ได้แก่ Dorcas Jebotip Tarus สถิติ 1 ชั่วโมง 35 นาที 21 วินาที

นอกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันประเภทแต่งกายแฟนซีในคอนเซ็ปต์ “สร้างขวัญกำลังใจ และก้าวต่อไปด้วยกัน” จำนวน 10 รางวัล ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ต่อไป

สำหรับบรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและความสุข ผู้ร่วมงานนอกจากจะได้ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี ยังได้ชมวิวหมื่นล้านที่สวยงามของอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ ส่งเสริมอาชีพ

และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนด้วยการจับจ่ายซื้อสินค้า อาทิ ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารพิษ อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากโครงการชีววิถี กฟผ. และอื่นๆ อีกมากมาย