PEA กระแสสินธุ์ เตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง นายกและสมาชิก อบจ.เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับการเลือกตั้ง อบจ.

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น.
นายประเสริฐ บูรณะผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยงาน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมตรวจสอบระบบไฟฟ้าในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในกับศาลาประชาคมและเตรียมเครื่องสำรองจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกในการส่องสว่างร่วมทั้งทดสอบระบบไฟฟ้าต่างๆเพื่อให้มีความพร้อมในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับศาลาประชาคมของอำเภอกระแสสินธุ์ที่เป็นศูนย์รวมคะแนนของการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม2563 โดยมีปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่พร้อมส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆของอำเภอกระแสสินธุ์ร่วมดำเนินโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ/ข่าว:โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์