PEA สงขลาและกระแสสินธุ์ เตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น.
นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยงาน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมตรวจสอบระบบไฟฟ้าในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในกับศูนย์นับคะแนนรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและเตรียมเครื่องสำรองจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกในการส่องสว่างร่วมทั้งทดสอบระบบไฟฟ้าต่างๆเพื่อให้มีความพร้อมในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับห้องประชุมใหญ่ชั้นที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่เป็นศูนย์รวมนับคะแนนของการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่พร้อมส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆร่วมดำเนินโดยพร้อมเพรียงกัน

  1. ภาพ/ข่าว:โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์