ตามไปดู CAT เพาะพันธุ์ดี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

โครงการ CAT เพาะพันธุ์ดี เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ เพื่อสังคมของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ซึ่งได้สนับสนุน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง และยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ CAT Digital Farm

 

สาธรสัญจรทั่วทิศ ได้รับโอกาสให้เดินทางไปสัมผัสกิจกรรม CAT เพาะพันธุ์ดีอีกครั้ง โดยครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมี คุณโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บมจ กสท โทรคมนาคม ตัวแทนท่าน พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานพิธีส่งมอบ

โชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บมจ กสท โทรคมนาคม

พร้อมด้วย  คุณปิยะ  รัชตวรคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT  ในฐานะผู้จัดการโครงการ CAT เพาะพันธุ์ดี เขตตะวันตก ได้ร่วมส่งมอบระบบ CAT Digital Farm ให้กับ คุณอัครภูมิ  สมแสง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี  และ คุณแรม เชียงกา ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ หนองสาหร่าย

ซึ่งนวัตกรรมระบบ CAT Digital Farm ครบวงจรของ CAT ประกอบด้วย ระบบ IoT Smart Farm ลดต้นทุนการผลิตโดยแปลงเกษตรอัจฉริยะใช้เซ็นเซอร์ควบคุมน้ำและความชื้นช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน

ระบบ Farm Management ซอฟต์แวร์บริหารจัดการออกแบบสำหรับวิสาหกิจชุมชนเพื่อบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก และบริหารคลังสินค้า (Inventory) ได้รวดเร็วแม่นยำ เพื่อควบคุมผลผลิตของสมาชิกในช่วงเวลานั้นๆให้ตรงความต้องการของตลาดให้ผลผลิตได้ราคาดี

ปิยะ  รัชตวรคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT

ระบบการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) คือการเชื่อมโยงระบบซอฟท์แวร์บริหารของวิสาหกิจชุมชนเข้ากับตลาดออนไลน์ รวมทั้ง CAT Digital Farm ยังเชื่อมต่อระบบ QR Trace เพื่อแสดงต้นกำเนิดสินค้าและรับรองว่าเป็นสินค้าปลอดภัยตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ มกอช. ช่วยให้สินค้าของชุมชนได้รับความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและความปลอดภัย ตอบสนองผู้บริโภคยุคปัจจุบันได้ตรงความต้องการและเพิ่มความสามารถแข่งขันในตลาด

หลังจากทำพิธีรับมอบกันเป็นที่เรียบร้อย คุณแรม เชียงกา ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ หนองสาหร่าย ได้นำคณะขึ้นรถรางนำเที่ยวชม ภายในชุมชนบ้านหนองทราย ตำบลสาหร่าย ซึ่งแต่ละหมู่บ้านได้จัดทำเป็นชุมชนท่องเที่ยว และที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์

โดยแหล่งท่องเที่ยวชมชนนี้มีการแบ่งเป็นกลุ่ม   เช่น กลุ่มทำพริกแกง ที่คัดสรรวัตถุดิบที่ดีและปลอดภัย ภายใต้ชื่อ สาหร่ายทอง และได้ชื่อว่าเป็นพริกแกงที่มีความหอม อร่อย ด้วยส่วนประกอบที่ลงตัวจากพริกแห้งเม็ดเล็กและเม็ดใหญ่รวมกันจนได้ความหอมยั่วจมูก และรสชาติกลมกล่อมจนสามารถจำหน่ายภายในหมู่บ้าน แถมยังมีการส่งออกไปขายทั่วประเทศ ปัจจุบันยังมีบริการส่งเคอรี่ อย่างรวดเร็วอีกด้วย

ถัดไปเป็น กลุ่มทอผ้าและเรือนไม้ต่อ โฮมสเตย์ โดยมีชาวบ้านได้มาช่วยสาธิตการทอผ้าขาวม้า และยังมีการทอพรมเช็ดเท้า เพื่อจำหน่ายนักท่องเที่ยว ส่วนตัวโฮมสเตย์นั้นสร้างด้วยเศษไม้เก่า ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากภาพหลอดยาสีฟันส่วนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน มาปรับใช้กับชีวิต โดยนำเศษไม้และวัสดุเหลือใช้มาสร้างบ้านแบบต่อๆกัน จึงได้ชื่อว่า โฮมสเตย์เรือนไม้ต่อ

จากนั้นเดินทางต่อไปผ่าน กลุ่มทำไม้กวาดทางมะพร้าว และกลุ่มทำขนมนางเล็ด และไม่พลาดไฮไลท์ เช็คอิน นอนเล่นเอนกายบนหญ้าอันอ่อนนุ่มของ กลุ่มปลูกหญ้าแพงโกล่า มีพื้นที่จำนวนมากสุดสายตา พร้อมกับวันที่สดใส สูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอด และที่สำคัญที่สุด หญ้าชนิดนี้คือ หญ้าแพงโกล่า ที่สามารถนำไปขายเพื่อเป็นอาหารสัตว์ได้ราคาดี เป็นอีกหนึ่งรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี

คุณโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า CAT ได้นำระบบเทคโนโลยี CAT Digital Farm โครงการ CAT เพาะพันธุ์ดี มาสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นจากความรักและการทำที่มุ่งเน้นทำผลผลิตที่มีคุณภาพ สดใหม่และปลอดภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย CAT มีความตั้งใจที่ส่งต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างให้เป็นแหล่งความรู้และถ่ายทอดให้เกษตรกร หวังว่าจะช่วยให้เกษตรกรทำผลผลิตที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชน ลดต้นทุน และช่วยสร้างเศรษฐกิจรากฐานให้ยั่งยืนต่อไป

คุณอัครภูมิ  สมแสง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี  กล่าวว่า ชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่คนใช้มาเยี่ยมชม เพื่อศึกษาดูงานของจังหวัดกาญจนบุรี เพราะที่นี่ โดดเด่นด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านการทำนาก็ได้รางวัลที่ 1 มาแล้ว ซึ่งทำงานมาอย่างต่อเนื่อง และทำตามรอยเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

จนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนที่แท้จริง และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้เข้ามาช่วยเสริมด้านเทคโนโลยีให้มีความยั่งยืนมากขึ้น และจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยต่อไปในอนาคต

แรม เชียงกา ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ หนองสาหร่าย

คุณแรม เชียงกา ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ หนองสาหร่าย กล่าวว่า ชุมชนแห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของชาวบ้านที่จะช่วยกันสร้างรายได้  ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคือ การเป็นกลุ่มจะช่วยการสร้างอำนาจในการต่อรองกับทุกหน่วยงาน และต้องการหาสินค้าและวัตถุดิบทางการเกษตรมาบริการให้กับสมาชิก รวมถึงการสร้างความรักความสามัคคี