PEA กระแสสินธุ์ เข้าร่วมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมมอบกระเช้าของขวัญและให้กำลังใจชุดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 อำเภอกระแสสินธุ์ ณ ป้อมจุดตรวจบ้านเขาใน หมู่ที่ 1 บ้านเขาใน ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีนายณัฐพล ยอดหวาน ปลัดอำเภองานป้องกันอำเภอกระแสสินธุ์ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นอำเภอกระแสสินธุ์โดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว/ภาพ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์