PEA กระแสสินธุ์ เข้าร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีพร้อมมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับคณะผู้บริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ.ระโนด

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 10.55 น. นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับคณะผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดโดยมีนายเรืองภพ อรุณพันธ์ มารับตำแหน่งหัวหน้าก่อสร้าง และนายศิล กุษดี มารับตำแหน่งหัวหน้ามิเตอร์พร้อมทั้ง นางวราภรณ์ ซี่ซ้าย มารับตำแหน่งหัวหน้าบริการลูกค้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด

ข่าว/ภาพ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์