PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆด้วยกัน

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ฯ ครั้งที่ 1/2564 ณ ศาลาประชาคมอำเภอ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุทธิชัย รักเกื้อ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล พร้อมทั้งสารวัตรกำนัน ในตำบลและหมู่บ้านต่างๆในอำเภอกระแสสินธุ์ เพื่อประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆร่วมกัน โดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์