จุดพลุ!! รมว. ดีอีเอสควบรวมตั้ง NT รัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ของไทยสำเร็จ มั่นใจศูนย์บริการพร้อมดูแลลูกค้าทั่วประเทศ

รมว.ดีอีเอสมั่นใจผลงานควบรวมประวัติศาสตร์  พร้อมชู NT รับภารกิจหนุนดิจิทัลภาครัฐและดูแลความมั่นคง เชื่อมั่นประเทศลดการลงทุนซ้ำซ้อนและประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มชัดเจน

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัว บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ที่เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT  โดยมี หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร  ประธานกรรมการ NT และ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT นำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วม

คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับ NT

ทั้งนี้ภายในงาน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ยังได้ส่งแจกันดอกไม้ มามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับผู้บริหารและพนักงาน NT  ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักงานใหญ่ NT ถนนแจ้งวัฒนะ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า การควบรวมครั้งนี้ เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่เห็นชอบให้ CAT และ TOT  ควบรวมกิจการเป็นบริษัทเดียวภายใน 6 เดือน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนของภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งบริการเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติขยายเวลาดำเนินการควบรวมให้อีก 6 เดือน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  โดย NT ยังคงมีฐานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด

NT มีความแข็งแรง สามารถเป็นกลไกในการผลักดันนโยบายด้านดิจิทัลของภาครัฐในด้านต่าง ๆ ซึ่งเชื่อว่าจากศักยภาพขององค์กรที่ควบรวมทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันทั้งสินทรัพย์ โครงข่าย เทคโนโลยี บุคลากร ที่มีอยู่ จะสามารถรองรับและมีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการทำงาน NT จะได้นำบริษัทจากต่างประเทศมาช่วยพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคม ทั้งที่เป็นระบบวอยซ์ รวมถึงระบบเดต้า และสิ่งที่สำคัญที่สุด เราจะเห็นการพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งภายในปีนี้ จะมีการให้บริการที่เรียกว่า ซิมเดต้า หรือการให้บริการดาวน์โหลดและข้อมูลที่ดีที่สุด กว้างไกลที่สุดในประเทศ

ดังนั้น NT จะเป็นเครือข่ายทางเลือกของประชาชนที่มีความครอบคลุมกว้างไกลทั่วประเทศ มีการให้บริการ และคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าเดิม และจะที่สุดในประเทศในอนาคต นอกจากนี้ การให้บริการมือถือจะเป็นความร่วมมือกันของ TOT และ CAT ในนามของ NT

ส่วนท่อร้อยสายที่ TOT ได้ดำเนินการไปแล้วรวมทั้งหมดว่า 4600 กิโลเมตรก็จะเร่งพัฒนาและทำให้เป็นรูปธรรมทันทีทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด ต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและความตั้งใจมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งนี้จะแบ่งงานเป็น 3 ช่วง คือ ระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน หลังจากนั้นจะมีการแถลงผลการพัฒนา และความก้าวหน้าของ NT ในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง คือนโยบายหลักของ NT  ต้องทำให้เป็นรูปธรรมและต้องแข่งกับเวลา รวมถึงเรื่อง การให้บริการสายเคเบิ้ลใต้น้ำและสถานี จำนวน 6 สถานี รวมไปถึงการนำสิ่งที่เรามีมาใช้ประโยชน์ให้เร็วที่สุด และให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน 1 ปี คือภายในปี 2564 นี้

นอกจากนี้ การให้บริการบรอดแบรนด์ สื่อสารเครือข่ายทั่วประเทศ ต่อเข้าถึงบ้านของพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุด และเรื่องการให้บริการ 5G ต้องเกิดขึ้นให้ได้ การนำ 5G ไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ การเกษตร การคมนาคม หรือการรักษาพยาบาล เมื่อเราพร้อมจะเริ่มการบริการ 5G และถ่ายโอนข้อมูล เก็บข้อมูลงานราชการทั้งหมดในประเทศไทยและจะเป็นหน่วยงานที่ตอบสนองงานของภาครัฐ การให้บริการ การรวบรวมเดต้าเซ็นเตอร์ นั่นคือ งานตลาดหลักของ NT

ถ้าเราทำได้ตามเป้าหมาย 6 เดือน หรือ 12 เดือน นี่คือ ความมั่นคงของคน NT และคือความยั่งยืนของธุรกิจ ของ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จะได้เห็นในอนาคตอันใกล้นี้ สิ่งที่สำคัญคือ ประโยชน์และโอกาส ของคนไทย

อย่างไรก็ตาม ในการควบรวมครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมกับคู่ค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าเนื่องจาก NT จะรับโอนกิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิดชอบ และสินทรัพย์ของ CAT และ TOT มาทั้งหมด  โดย NT พร้อมที่จะดำเนินงานของ CAT และ TOT อย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการให้บริการลูกค้าเดิมของ CAT และ TOT โดยทั้งสองหน่วยงานได้พิจารณาแนวทางการให้บริการในด้านต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นตั้งแต่วันแรกของการควบรวม

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT เปิดเผยว่า ศูนย์บริการลูกค้าของ NT ได้เชื่อมโยงระบบของ CAT และ TOT เดิมเพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้งฝึกอบรมพนักงานให้เรียนรู้ ส่งต่อ และติดตามงานระหว่างกันได้  นอกจากนี้ยังมีแคมเปญพิเศษโดยมีการแจกซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับลูกค้าอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่เดิม  รวมถึงมีการจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ NT ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564

ในวันจดทะเบียนและเริ่มดำเนินกิจการ  NT มีศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ 536 แห่ง  ซึ่งก็คือสำนักงานบริการลูกค้า, CAT Shop ศูนย์บริการลูกค้าของ CAT และ TOT ทั้งหมด  ในเบื้องต้นลูกค้าเดิมของ CAT และ TOT สามารถติดต่อใช้บริการต่าง ๆ ได้จากศูนย์บริการลูกค้า NT ทุกแห่ง ซึ่งจะมีการระบบในการเชื่อมโยงและส่งต่องานระหว่างกัน   นอกจากนี้ได้จัดทำศูนย์บริการลูกค้าต้นแบบจำนวน 12 แห่งที่จะสามารถให้บริการได้แบบเบ็ดเสร็จด้วยการวางระบบและจัดเจ้าหน้าที่ของทั้งสององค์กรให้ปฏิบัติงานร่วมกัน  ทั้งนี้ ลูกค้ายังคงสามารถใช้ช่องทางการชำระค่าใช้บริการต่างๆ ที่มีอยู่เดิมได้ทั้งหมด

สำหรับสำนักงานใหญ่ของ NT ตั้งอยู่ที่เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  โดยผู้ใช้บริการติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครใช้บริการต่าง ๆ ของ NT ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า NT ทั่วประเทศ, NT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1888 ตลอด 24 ชั่วโมงและเว็บไซต์ www.ntplc.co.th