PEA ระโนด และ กระแสสินธุ์ ติดตามงานและประสานงานปรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าม.1 บ้านโคกพระ ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เพื่อติดตามงานและประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นายจิตติพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด พร้อมทั้งพนักงานช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้ช่วยช่างได้เข้าร่วมตรวจสอบและติดตามงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าถนนสายบ้านกาหรำ – ทางแยกเชิงแส บริเวณบ้านโคกพระ หมู่ที่ 1 ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีนายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างผู้ช่วยช่างให้การต้อนรับและเข้าร่วมงานปรับปรุงระบบจำหน่ายดังกล่าว เพื่อติดตามงานและประสานงานในส่วนต่างๆร่วมกันต่อไป

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์