PEA ระโนด และ กระแสสินธุ์ ร่วมดำเนินการแก้ไขระบบจำหน่ายไฟฟ้าเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นปกติ

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น.นายจิตติพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด และหัวหน้าแผนกปฏิบัติการพร้อมทั้งพนักงานช่างและผู้ช่วยช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดได้เข้าร่วมดำเนินการและประสานงานปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่ายไฟฟ้าเนื่องจากรถยนต์ชนเสาบริเวณถนนหน้าวัดเกาะใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีนายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมทั้งผู้ช่วยช่างให้การต้อนรับและเข้าร่วมประสานงานปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่ายเพื่อให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความมั่งคงพร้อมทั้งมีประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าร่วมทั้งได้ไปเข้าเยี่ยมผู้ประสบเหตุที่โรงพยาบาลอำเภอกระแสสินธุ์เพื่อให้กำลังใจผู้บาดเจ็บต่อไป

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์