ททท. ขอเชิญรับฟังการบรรยาย แนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้วยแนวคิด BCG Economy Model

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชื่อเหลือเกินว่า “BCG Economy Model” น่าจะเป็นกระแสที่ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจที่จะใช้ต่อยอดจุดแข็งของประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อน หากท่านสนใจจะใช้กลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้า และบริการที่มีมูลค่าสูง เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจากทำมากแต่ได้น้อย ไปสู่ทำน้อยแต่ได้มาก ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว

ททท. ขอเชิญรับฟังการบรรยาย “แนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้วยแนวคิด BCG Economy Model” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ทาง Live ช่อง Youtube และ Facebook Fanpage ในชื่อ TAT Skill Factory https://youtube.com/channel/UCa4MlEMlYl397XWxX_hitTQ

Cr.ททท.ราชบรี