โควิด19 ไม่คลาย “กรังด์ปรีซ์” งดจัดประกวดมิสมอเตอร์โชว์ 2021

รายงานข่าวจากบริษัทกรังด์ปรีซ์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด(มหาชน) แจ้งว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน และเพื่อให้สอดรับกับนโยบายเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันความเสี่ยงของผู้เข้าประกวดทุกท่าน ทางบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ และผู้ดำเนินการจัดประกวดมิสมอเตอร์โชว์ จึงขอประกาศ “งดการจัดประกวดมิสมอเตอร์โชว์ ในปี 2021”

ทั้งนี้ ผู้ได้รับตำแหน่งมิสมอเตอร์โชว์ปี 2020 และตำแหน่งรองทุกท่าน จะเป็นผู้รับหน้าที่ เป็นผู้แทนในการประชาสัมพันธ์งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 42 นี้ ตลอดช่วงระยะเวลาการจัดงานระหว่างวันที่ 24 มี.ค. – 4 เม.ย. 64

สำหรับการประกวดมิสมอเตอร์โชว์ในปีถัดไป จะดำเนินการจัดประกวดตามช่วงเวลาเดิม ในกรณีที่สถานการณ์โรคระบาดได้ลดลงและกลับสู่ภาวะปกติ