เปิดนวัตกรรมตัวน้ำตาลที่ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้สมดุล

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เชิญชวนคนไทยใช้ผลิตภัณฑ์ จาก BCG Model : พลังเศรษฐกิจใหม่ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน อาทิ ผลิตภัณฑ์น้ำตาลธรรมชาติพาลาทีน สำหรับผู้รักสุขภาพ ไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูง  นำเสนอโดย ดร.จุฑามาศ อรุณานนท์ชัย กรรมการบริหาร สายพัฒนาธุรกิจ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด  ณ ทำเนียบรัฐบาล

ซึ่งมี ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์, นายดอน ปรมัตถ์วินัย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต  จากกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้ช่วยกันขับเคลื่อน BCG Model ทำให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาล และเอกชน

ซึ่งกลุ่มบริษัทน้ำตาลราชบุรีได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอน้ำตาลพาลาทีน นวัตกรรมน้ำตาลที่ช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดให้สมดุล ผู้ที่เสี่ยงเป็นเบาหวานทานได้ดี สอบถามข้อมูลนวัตกรรมน้ำตาลเพื่อสุขภาพพาลาทีนเพิ่มเติมได้ที่Line @palatyne