PEA กระแสสินธุ์ เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.
นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่าง พร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา ณ ศาลาประชาคม อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ และผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งพ่อค้าประชาชนทั่วไป น้องๆนักเรียน นักศึกษา ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ในอำเภอกระแสสินธุ์และอำเภอข้างเคียงอย่างมากมายในกิจกรรมครั้งนี้

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์