PEA กระแสสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “พัฒนาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 10.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “พัฒนาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านนภาลัย โดยมีนายสุทธิชัย รักเกื้อ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอำเภอกระแสสินธุ์เป็นประธานพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วงงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนกฝท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน ทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ร่วมทั้ง พ่อค้าประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตำรวจ ทหาร โดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์