PEA กระแสสินธุ์ ปรับปรุงถมดินพื้นจอดรถข้างสำนักงาน เพื่อรองรับประชาชนผู้ใช้บริการ

วันที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2564 เวลา 09.00 น.
นาย ประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ได้มีการดำเนินการปรับปรุงและถมดินพื้นที่จอดรถข้างสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์เพื่อรองรับและให้บริการที่จอดรถให้กับผู้ใช้กระแสไฟฟ้าที่มาใช้บริการที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และต้องขอขอบคุณคุณประทีป ที่สนับสนุนรถบรรทุกดินลูกรังและดินลูกรังมาให้พร้อมทั้งขอขอบคุณพี่จันทร์ ที่ให้การสนับสนุนรถไถเครื่องกลหนักปรับแต่งพื้นที่ดินลูกรัง ในครั้งนี้ด้วยความเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์และสวยงาม

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์