PEA กระแสสินธุ์ ให้การต้อนรับพนักงานวิชาชีพ เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานกับ กฟย.อ.กสส.ประจำปี 2564

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้ต้อนรับและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีให้กับพนักงานวิชาชีพ เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ การไฟฟ้าส่สนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ประจำปี 2564 จำนวน 1 อัตรา คือนายธีระวัฒน์ ศรีนะพันธุ์ พนักงานช่างไฟฟ้า ซึ่งได้ผ่านการสอบคัดเลือกจากกลุ่มลูกจ้าง กฟภ.( สัญญาจ้าง 2 ปี ) เป็นพนักงานวิชาชีพ โดยมีนายจิตติพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดมาส่งร่วมทั้งครอบครัวญาติๆได้มาร่วมแสดงความยินดีและรับประทานอาหารพร้อมกัน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์

ข่าว /ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์