นมธ. 14 จัดการประชุมสามัญประจำปี

พล.ต.อ. วุฒิ ลิปตพัลลภ แสดงความยินดีกับ พล.ต.ต.ดร.อภิชัย ศรีโสภิต ประธาน นมธ.รุ่น 14 คนใหม่

พล.ต.ต.ดร. อภิชัย  ศรีโสภิต  –  พล.ต.อ. วุฒิ  ลิปตพัลลภ

พร้อมด้วย คุณภพศรัณย์ ศุภศรีธนบูลย์ รองประธานฝ่ายบริหาร, คุณศรีสองรัก ชัยสิทธิ์ รองประธานฝ่ายกิจกรรม, คุณเอิร์ธ สายสว่าง ประธานสีเหลือง, คุณจงดี รวมลาภ ประธานสีฟ้า, คุณบุญชัย มากเมฆตากุล ประธานสีแดง, คุณวิพงษ์ รัตนศิริวิลัย ประธานสีเขียว

พล.ต.ต.ดร.อภิชัย ศรีโสภิต ประธาน นมธ.รุ่น 14 คนใหม่

และนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม นมธ.รุ่น 14 เข้าร่วมงานกว่า 50 คนที่ห้องรัตนโกสินทร์โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ