ผู้บริหารกลุ่มบริษัท วี คาร์โก รับ 2 รางวัล จากมูลนิธิพระดาบส

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่หอประชุมกองทัพอากาศ นายกฤษณพงศ์ ศรีสงคราม กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท วี คาร์โก รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี และรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จากมูลนิธิพระดาบส โดยมีพลอากาศชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้มอบรางวัล โดยรางัลทั้งสองดังกล่าว เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านการเสริมสร้างอาชีพให้แก่สังคม ซึ่งกลุ่มบริษัท วี คาร์โก ได้ให้ความสำคัญในการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่พนักงานขับรถขนส่งที่สามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าตามครัวเรือนให้แก่ลูกค้าที่สั่งสินค้าพร้อมส่งและติดตั้งแบบจุดเดียวครบวงจร