PEA กระแสสินธุ์ ให้การต้อนรับท่าน ผชก.(ต.3) ตรวจเยื่ยมและให้กำลังใจพร้อมทั้งสอบถามปัญหาต่างๆของพนักงาน

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ กสิวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งสอบถามปัญหาต่างๆ ของพนักงานและผู้ช่วยช่าง โดยมีนายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอและ พนักงานพร้อมทั้งผู้ช่วยช่าง ให้การต้อนรับ ซึ่งการตรวจเยี่ยม ในครั้งนี้สร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับพนักงาน และผู้ช่วยช่าง เป็นอย่างมาก ทั้งยังได้รับทราบถึงประโยชน์ ของนโยบายต่างๆมาใช้พัฒนา กฟภ.ที่เราจำเป็นต้องดำเนินการอย่างจริงจัง จากการแนะนำของผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา อาทิเช่น Green Office, ศูนย์ราชการสะดวก (GECC), การไฟฟ้าดีเด่น, การใช้ DATA Driven มาวิเคราะห์ข้อมูลในการทำงาน, Multi skill (ทักษะการทำงานรอบด้าน), Business mind (มีใจคิดแบบธุรกิจ) การรับฟังเสียงของลูกค้าในการใช้บริการ เป็นต้นนอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ยังได้รับแนวทางให้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์