PEA กระแสสินธุ์ ตัดแต่งต้นไม้และเถาวัลย์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยในจ่ายกระแสไฟฟ้า และป้องกันปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ได้มอบหมายให้นายนิรุต ศรีภักดี พนักงานช่าง พร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตัดแต่งต้นไม้และเถาว้ลย์ต่างๆที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัยในการจ่ายกระแสไฟฟ้าและป้องกันปัญหาที่ทำให้ไฟฟ้าขัดข้องจากต้นไม้และเถาวัลย์พร้อมทั้งปัญหาข้องร้องเรียนต่างๆจากสาเหตุต้นไม้และเถาวัลย์ต่างๆ ณ บริเวณระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ในพื้นที่ขององค์บริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์