PEA กระแสสินธุ์ ่ออกตรวจสอบสายสื่อสารและสายสัญญาณต่างๆเพือให้มีความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย

วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์และพนักงานช่าง พร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้ออกตรวจสอบสายสือสารและสายสัญญาณต่างๆ พร้อมทั้งสายเสียงตามสายเพื่อให้มีความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยในการพาดสายต่างๆในระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระแสสินธุ์ ที่อยู่แนวใต้สายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัยในการจ่ายกระแสไฟฟ้าและป้องกันปัญหาที่ทำให้ไฟฟ้าขัดข้องจากสายสื่อสารและสายสัญญาณต่างๆพร้อมทั้งปัญหาข้องร้องเรียนต่างๆจากสาเหตุสายสื่อสารและสายสัญญาณต่างๆ ที่อยู่ในระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ในพื้นที่ของ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์