เอเวอร์กรีน (EVERGREEN) แบ่งปันความสุขสู่ชายแดนใต้

กลุ่มคณะเอเวอร์กรีน ร่วมกับ คณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) กอ.รมน.ภาค 4 สน., มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องที่ ร่วมจัดกิจกรรมแบ่งปันความสุขสู่จังหวัดชายแดนใต้ ด้วยการมอบชุดยังชีพให้พี่น้องยากจน เด็กกำพร้า คนชราและคนพิการติดเตียง จำนวน 1,000 ชุด

โดยมีตัวแทนกลุ่มคณะเอเวอร์กรีน (EVERGREEN) นำโดย คุณฮากีม ดลภาวิจิต, คุณสินชัย เอื้ออัครวงษ์, คุณพักตร์จิรา เลิศทวีวิทย์, ดร.รชต ลาตีฟี, ทีมงานกลุ่มเอเวอร์กรีนจากกรุงเทพฯ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเดินทางไปส่งมอบความสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พ.อ.ชลัช ศรีวิเชียร รองเสนาธิการ ศูนย์สันติวิธี/ผู้ช่วยเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.3) ร่วมเดินทาง เพื่อส่งมอบถุงยังชีพตลอด 3 วัน พร้อมด้วย คุณอิสมาอีล ซาและ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

โดยวันที่ 18 มีนาคม ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส แบ่งปันความสุขมอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านใน 3 พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านทอนอามาน อำเภอเมือง

ต่อด้วย อบต.จอเบาะ อำเภอยี่งอ และ อ.สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ตามลำดับ

วันที่ 19 มีนาคม ลงพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี แบ่งปันความสุขมอบถุงยังชีพที่มูลนิธิเพื่อการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

โดยได้รับเกียรติจาก คุณพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มาเป็นประธานพิธีรับมอบ

และเดินทางต่อไปที่ บ้านปงตา ตำบลบือมัง อำเภอรามัน

 

และที่เทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

 

\

เดินทางสู่จังหวัดปัตตานี

ส่งท้ายช่วงเย็น ส่งมอบความสุขด้วยถุงยังชีพที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

วันที่ 20 มีนาคม ลงพื้นที่ จังหวัดยะลา และ จังหวัดสงขลา

ลงพื้นที่แบ่งปันความสุขมอบถุงยังชีพที่ฟาร์มวากัฟ บ้านลือมุ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา และได้เยี่ยมชมฟาร์มสัตว์เลี้ยงเพื่อสร้างรายได้และแบ่งปันให้กับชุมชนฯ เช่น ไก่เบตง ไก่ดำ เป็ด กระต่าย ฯลฯ โดยมี คุณพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมส่งมอบความสุข

จากนั้นเดินทางต่อไปจังหวัดสงขลา ที่มัสยิดบ้านสุโสะ อำเภอสะบ้าย้อย เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่เด็กกำพร้ายากจน ผู้ยากไร้ และคนพิการติดเตียง

ก่อนเดินทางไปสนามบินหาดใหญ่กลับกรุงเทพฯ รวม 3 วันแห่งความสุขกับภารกิจแบ่งปันความรักด้วยใจ จากเอเวอร์กรีน (EVERGREEN)