PEA กระแสสินธุ์ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อช่วยลดโลกร้อน

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 20.30 – 21.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ได้มอบหมายให้ นายสราวุธ จุลเสวต พนักงานช่าง และผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ที่อยู่เวรแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องได้เข้าร่วมดำเนินการกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อช่วยลดโลกร้อน ณ สำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์