WINMED เดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุนจังหวัดระยอง ระดมขาย IPO 120 ล้านหุ้น

ผศ.ดร.นพ.เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ (ที่ 3 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริษัท นายนันทิยะ ดารกานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED ผู้นำเข้าและจำหน่ายชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัยและ/หรือบำบัดรักษา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการเก็บรักษาโลหิตและผลิตภัณฑ์ของโลหิต จากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวมธุรส สาราณียะธรรม (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนางสาวกัญญารัตน์ ประพิณวณิชย์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น ให้แก่นักลงทุนจังหวัดระยอง ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลอย่างคับคั่ง