PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” พัฒนาวัดโรง ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

วันที่ 31 มีนาคม 2564
เวลา 10.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” พัฒนาวัดโรง เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีการทำความสะอาด กวาดลานวัด เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดโรง หมู่ที่ 5 ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุทธิชัย รักเกื้อ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการ หัวหน้าหน่วยรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาเกษตรกร ฯ พร้อมทั้งพ่อค้าประชาชนนักเรียน ในอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ให้ความร่วมมือโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์