PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” พัฒนาวัดแหลมหาด ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

วันที่ 2 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” พัฒนาวัดแหลมหาด ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชกุศลฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีการทำความสะอาด กวาดลานวัด เก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดแหลมหาด หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุทธิชัย รักเกื้อ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการ หัวหน้าหน่วยรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาเกษตรกร ฯ พร้อมทั้งพ่อค้าประชาชนนักเรียน ในอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ให้ความร่วมมือโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์