ปรึกษาหารือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบอากรแสตมป์

นางสาว ศรีสองรัก  ชัยสิทธิ์ ตัวแทนบริษัท  De La Rue ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ  นายลวรณ แสงสนิท  อธิบดีกรมสรรพสามิต  พร้อมปรึกษาหารือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบอากรแสตมป์ ของกรมสรรพสามิต ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่ง บริษัท เดอร์ ลา รูย์ เป็นบริษัทอังกฤษอายุ 200 กว่าปี มาเเล้ว และมีประวัติศาสตร์กับรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการพิมพ์ธนบัตร และอากรแสตมป์มายาวนาน ณ. กรมสรรพสามิต  เมื่อเร็วๆนี้